sklejka0

Projekt trwa od grudnia 2013 roku. Jest prowadzony własnymi siłami Fundacji. Ma na celu propagowanie niedyrektywnych form pracy z dziećmi, a także wyzwolenie u uczestników i uczestniczek pokładów kreatywności i samodzielności, wzmocnienie poczucia wartości. Pracownia Otwarta polega na organizacji cyklicznych (raz w miesiącu), trzygodzinnych spotkań o charakterze twórczym dla dzieci (i ich rodziców/opiekunów), prowadzonych przez grupę wolontariuszy. Ich zadaniem jest wspieranie dzieci w realizacji autorskich pomysłów ze zgromadzonych wcześniej różnorodnych materiałów, umożliwienie owocnego spędzenia czasu, integracji. Spotkania  mają charakter otwarty oraz są bezpłatne.

[widgets_on_page id=”Szkola demokratyczna”]