Projekty

Nasze projetky

Miejsce Dzieci Wolny Ludek

Mikrośrodowisko nastawione na codzienne zaspakajanie potrzeb najmłodszych dzieci […]

Eksperyment Dźwiękowy

Projekt dedykowany najmłodszym dzieciom […]

Pracownia Otwarta

Projekt trwa od grudnia 2013 roku. Jest prowadzony własnymi siłami Fundacji. [….]

Szkoła Demokratyczna Droga Wolna

Nasza szkoła jest w pełni oddolną inicjatywą społeczną […]

Teatr Trzepakowy

Projekt prowadziła od 2 października 2014 roku […]

Fundacja Droga Wolna

info.drogawolna@gmail.com
KRS: 0000489334
NIP: 8513173170
REGON: 321460747