cropped-fundacja44.jpg

Nasza misja

Wierzymy w prawo każdego człowieka do samostanowienia oraz w sens włączania dzieci i młodzieży do szeroko rozumianej debaty społecznej,  zwłaszcza w obszarach bezpośrednio ich dotyczących (jak na przykład edukacja).

Nasze cele wyznacza marzenie o świecie w którym jednostka może rozwijać się w sposób świadomy, nieskrępowany, bezpieczny i twórczy, w atmosferze wzajemnej akceptacji oraz szacunku dla wszelkich istot, w którym pochodzenie, wiek, orientacja płciowa czy religia nie stanowią podstaw do dyskryminacji, a różnorodność wewnątrzspołeczna jest walorem. Świecie, który z założenia zapewnia ludziom młodym, warunki do godnego, dobrego życia, uznając ich za wartość samą w sobie, a nie jedynie inwestycję poszczególnych środowisk w przyszłość.

W tu i teraz dążymy do upowszechnienia idei partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym. W tym celu organizujemy spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych, pokazy filmowe, debaty, a także wyjazdy studyjne itp.. Wspieramy samorządność dzieci, umożliwiamy im współpracę z dorosłymi na równych prawach, w ramach różnych projektów artystycznych. Publikujemy, śledzimy i promujemy wiedzę naukową na temat dziecka i dzieciństwa.

Fundacja Droga Wolna działa od grudnia 2013 roku w Szczecinie. Etyczny wymiar naszych działań wyznacza poszanowanie praw człowieka oraz wszystkich istot.