x22

20 listopada 2013 roku gościliśmy w berlińskiej Demokratische Schule X .  Szkoła istnieje od ponad trzech lat, w dużej mierze dzięki wsparciu materialnemu społeczności rodziców. Prowadzą ją ludzie autentycznie zaangażowani w ideę edukacji demokratycznej oraz przestrzegania praw dziecka.
Publikujemy klka zdjęć rozwiązań przestrzennych, które w niczym nie przypominają tych znanych ze szkolnictwa masowego.