Stawiamy na podmiotowość młodzieży i dzieci

Nie zabawiamy ich, a stwarzamy warunki do zabawy. Nie nauczamy a umożliwiamy aktywne uczenie się. Nie kształtujemy osobowości, a wspieramy autokreację. Nie kierujemy rozwojem, a towarzyszymy w nim. Nie perswadujemy, a debatujemy z nimi. Nie uniformizujemy, a akceptujemy

Nasze projekty

Miejsce Dzieci Wolny Ludek

Mikrośrodowisko nastawione na codzienne zaspakajanie potrzeb najmłodszych dzieci […]

Eksperyment Dźwiękowy

Projekt dedykowany najmłodszym dzieciom […]

Pracownia Otwarta

Projekt trwa od grudnia 2013 roku. Jest prowadzony własnymi siłami Fundacji. [….]

Szkoła Demokratyczna Droga Wolna

Nasza szkoła jest w pełni oddolną inicjatywą społeczną […]

Ostatnie Wpisy

Szkoła Demokratyczna Droga Wolna w obiektywie

  W szkole i w terenie  […]                         

WiatroGranie

Zapraszamy do spacerów po Parku Żeromskiego w Szczecinie […]

Łapanie za słówka

Ktoś powinien wziąć pod lupę język, którym mówi się o dzieciach i często do dzieci […]

Wakacje Bosych Stópek/półkolonia

Dla kogo?
Dla dzieci w wieku 6- 13 lat

Kiedy?
3 – 8 sierpień, godz. 8.00 – 16.00

Fundacja Droga Wolna

info.drogawolna@gmail.com
KRS: 0000489334
NIP: 8513173170
REGON: 321460747